Uzlík 500000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s dokončením rekonstrukce prostor
Spolu na vzduchu s.z. 200000 CZK
Příspěvek na nákup vybavení pro komunitní školu
Rozesmáté děcko 300000 CZK
Příspěvek na provozní náklady, drobné opravy a nákup vybavení
Rosteme s dětmi 400000 CZK
Příspěvek na provozní náklady a nákup vybavení pro ZŠ Jasan
MŠ Zemička 1500000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s dokončovacími pracemi na objektu MŠ Zemička, nákup vybavení
Prázdninová škola Lipnice 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s přípravou devítidenního zážitkového kurzu "Odraz" pro začínající učitele v létě 2024
Železnobrodský spolek - Rest. Art. Centrum 25000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s úpravou dvorku při kulturně-komunitním centru v Železném Brodě
Zachraň jídlo 200000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit - organizace osvětových akcí pro veřejnost, pravidelné informování veřejnosti o dění v oblasti plýtvání potravinami, síťování (propojování subjektů), a jiné
Spolek Kosí hnízdo 150000 CZK
Příspěvek na vybavení zázemí komunitní školy a komunitního obchodu
Sázíme stromy 120000 CZK
Příspěvek na nákup materiálu pro vysazování stromů a práci v terénu, dále na náklady spojené s aktivitami a provozem
Centrum Chůvička 60000 CZK
Příspěvek na provoz spolku a nákup vybavení
Zahrada Mezi Poli 350000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s nákupem vybavení pro farmu
Lesní klub Tasmánek 60000 CZK
Příspěvek na provozní náklady
Lesní klub Houbička 250000 CZK
Příspěvek na vytvoření zázemí
Tomáš Slavata 300000 CZK
Příspěvek na pořádání akcí pro děti
Radost Ostrava 50000 CZK
Příspěvek na letní tábor
Lesní klub Na Zemi 180000 CZK
Příspěvek na vytvoření zázemí
Živý spolek 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem a nákupem vybavení spolku
Zeměkvítek 230000 CZK
Příspěvek na vytvoření zázemí
Loděnický Parník 150000 CZK
Příspěvek na provoz a vybavení
Buď svá 160000 CZK
Příspěvek na provoz
Barokní koruna 25000 CZK
Příspěvek na konání koncertů
Zahrada Pastvina 200000 CZK
Příspěvek na provoz
Dětský domov Tachov 30000 CZK
Příspěvek na nákup podlahové krytiny a jiného vybavení
For Help – Autismus z.s. 25000 CZK
Příspěvek na provozní náklady spojené s projektem „Jarní úklid na statku“
Porozumění Litvínov - mateřské centrum Klubíčko 160000 CZK
Příspěvek na provoz
NaVen 120000 CZK
Příspěvek na vybavení
METRÁŽ 120000 CZK
Příspěvek na provoz, material a vybavení projektu Metráž
MŠ Zemička 400000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s dokončovacími pracemi na objektu MŠ Zemička, nákup vybavení
ZŠ Křišťál 40000 CZK
Příspěvek na zážitkový víkend pro studenty 8. a 9. ročníků
Perníkovka 150000 CZK
Příspěvek na vybavení
ZAzemí 300000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s aktivitami a provozem spolku
Pferda 200000 CZK
Provozní náklady spojené s každodenním během organizace
Nesedím, sousedím 120000 CZK
Příspěvek na pořádání akce "V páteknejím sám"
Hrnčírna 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené se stavbou keramické pece
Údolíčko 250000 CZK
Příspěvek na výstavbu zázemí
Spolek Felix 60000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem spolku
MŠ Petrklíč 250000 CZK
Příspěvek na výstavbu zázemí
Lesní klub Lesnílci Kadov 300000 CZK
Příspěvek na nákup vybavení a provozní náklady Lesního klubu Lesnílci Kadov
Lesinka 120000 CZK
Příspěvek na vybudování zázemí
Život v sadu 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem, nákup vybavení
Svobodná škola Chotěboř 250000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem ZŠ Svobodné školy Chotěboř a lesním klubem Šalamounkův Dvoreček
Lesní zahrada 50000 CZK
Příspěvek na nákup vybanení a pomůcek na sazbu stromů, náklady spojené s environmentální výchovou
ZŠ Alma 80000 CZK
Příspěvek na vybavení
Farmářská škola - mateřská a vyšší odborná škola 350000 CZK
Příspěvek do Fondu pro studenty a absoloveny
NF Solithera 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem
Zahrada za zrcadlem 80000 CZK
Příspěvek na vybavení
Procházkovic Polčo 200000 CZK
Příspěvek na vybudování studny na rodinné farmě
Lesní klub na Lesné 160000 CZK
Příspěvek na stavbu teepee
HERO CLAN 100000 CZK
Příspěvek na rozšíření činnosti o manuální dobrovolnictví, tzv. “víkendovky”.
Centrum Orion 50000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem centra
MŠ Zemička 600000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s dokončovacími pracemi na objektu MŠ Zemička, nákup vybavení
Viktorina Loca 50000 CZK
Příspěvek na vybavení bezobalového obchůdku
Gravaři 10000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s pořízením vybavení a materiálu pro školní projekt
Prostor 108 100000 CZK
Příspěvek na vybavení zahrady
Lesní klub Na Mechu 60000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem klubu
Lesní Klub Hájek 80000 CZK
Příspěvek na vybudování zázemí
Škola v roubence 160000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem klubu
Svobodná meruňka 50000 CZK
Příspěvek na nákup vybavení pro lesní klub
Rosteme s dětmi 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s vybudováním zázemí a vybavením interiéru pro lesní klub
Montessori školička CAMPANELLA 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s výměnou oken v sídle budovy spolku
Železnobrodský spolek - Rest. Art. Centrum 80000 CZK
Příspěvek na dodatečné náklady spojené s výstavbou, úpravou a provozními náklady kulturně-komunitního centra v Železném Brodě
MŠ Zemička 700000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s dokončením výstavby na objektu MŠ Zemička
Spolek udržitelný rozvoj - MetroFarm 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem spolku
Tábory O.K. 50000 CZK
Příspěvek na konání táboru
Dobrá Dědina 150000 CZK
Příspěvek na provozní náklady spolku
Lesní klub Tasmánek 60000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s novým opláštěním jurty a nákupem vybavení
Škola Spirála 200000 CZK
Příspěvek na rekonstrukci objektu školy
Skřítkova školka 150000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s nákupem vybavení
Radostná rodina - Klíček k radosti 150000 CZK
Příspěvek na nákup kontajneru či maringotky pro potřeby lesního Klubu a náklady s tím spojené
Centrum Konipas 300000 CZK
Příspěvek na na rozvoj centra, náklady spojené s provozními náklady a nákupem vybavení
Spolek Pětka - Komunitní škola Desky 150000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s rekonstrukcí prostor pro komunitní svobodnou školu
Camphill na Soutoku 200000 CZK
Příspěvek na rekonstrukci dvora
Hojnost 180000 CZK
Příspěvek na rozvoj aktivit
Frank Bold Kids - LK Medlánka 230000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s vybudováním zázemí druhé lesní třídy LK Medlánka
Duha Čolci Černčice 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem spolku a nákupem vybavení
For Help – Autismus z.s. 25000 CZK
Příspěvek na provozní náklady spojené s projektem „Jak to chodí na statku“
Škola Lokahi 180000 CZK
Příspěvek na rekonstrukci objektu školy
Peer Gynt 30000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s uvedením inscenace Peer Gynt
Klára Kasperová 120000 CZK
Podpora rozvoje ekologického hospodaření
Viliam Poltikovič - film o himálajských orákulích 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s dokončením filmu o himálajských orákulích
Spolek KOS - Komunitní Obživa Slivenec 150000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem spolku
Spolek Felix 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem spolku
Vít Musílek - Ústecká hvězdárna 100000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s rekonstrukcí hvězdárny
Spolek Kosí hnízdo 200000 CZK
Příspěvek na vybavení zázemí komunitní školy
Koventinka 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem školy
Lesní klub Felbiánek 150000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem lesního klubu
Hravě v doubravě - LK Doubraváček 80000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem lesního klubu
MC Domeček 150000 CZK
Příspěvek na provoz a vybavení
Centrum Tábor 50000 CZK
Příspěvek na stavbu rybníčku
Liga otevřených mužů - projekt Patron 120000 CZK
Příspěvek na provozní náklady spojené s projektem Patron
Benediktus 300000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s výstavbou Domu s pokoji chráněného bydlení Pekárna
MŠ Zemička 800000 CZK
Příspěvek na výstavbu a dokončovací práce na objektu MŠ Zemička
Lesní klub Doubek 150000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s pořízení zázemí pro lesní klub
Spirilka 80000 CZK
Příspěvek na vznik filmu
Spolek Čtyři živly - lesní klub v Dolním Žlebu 100000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s pořízením zázemí pro lesní školku
ZAUHLOVAČKA – AvantgArt 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozními náklady a pořádáním festivalu
Zahrada Mezi Poli 250000 CZK
Příspěvek na vybudování zázemí
Spolu na vzduchu s.z. 120000 CZK
Příspěvek na nákup vybavení
Hrnčírna 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s rekonstrukcí dílny
Biošortky 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s projektem Biošortky
Mladí ladí dětem 180000 CZK
Příspěvek na projekt Timbalooloo do škol
Prázdninová škola Lipnice 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s přípravou a realizací devítidenního zážitkového kurzu "Odraz" pro začínající učitele v létě 2023
Druhá šance U Františka 100000 CZK
Příspěvek na provozní a jiné náklady spojené s péčí o svěřená zvířata
vo.bal 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s chodem projektu “vo.bal”, jeho propagací, a dále náklady na certifikaci vosku
Kolektiv Prádelna 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem spolku
Farmářská škola - mateřská a vyšší odborná škola 250000 CZK
Dodatečný příspěvek na náklady spojené s výstavbou zázemí farmy ekologického vzdělávání
Rozesmáté děcko 200000 CZK
Příspěvek na provoz
METRÁŽ 150000 CZK
Příspěvek na pokrytí provozních nákladů
projekt UA.SUPPORT 200000 CZK
Příspěvek na podporu rozvoje a operativy platformy UA.SUPPORT
Elpida 300000 CZK
Příspěvek na pokrytí provozních nákladů
Rosteme s přírodou - Lesní klub Vlčí Mák 150000 CZK
Příspěvek na nákup jurty a náklady s tím spojené
Pool Ain't Cool 60000 CZK
Náklady spojené s tvorbou dokumentárníh filmu Pool Ain't Cool
Občasnký spolek táborníků Apolena 150000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s pořádáním letního tábora
Tamjdem 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s aktivitami a provozem
Nadace Plné Vědomí - Kurzy všímavosti 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s pořádáním Kurzů všímavosti ve vězení
Centrum Chůvička 200000 CZK
Příspěvek na provoz spolku a nákup vybavení
Škola Mozaika 300000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem školy a nákupem vybavení
Dvůr Sofie 2500000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s vybudováním zázemí
Živý spolek 200000 CZK
Příspěvek na provoz a vybavení spolku
RadoVan 200000 CZK
Příspěvek na pokrytí provozních nákladů a nákup automobilu
Komunitní centrum Zahrádka 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s pořízením vybavení pro spolek
Junák - český skaut, středisko Rožmitál pod Třemšínem 160000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s vybavením kavárny a rekonstrukci objektu skautské hájovny
Tomáš Slavata 400000 CZK
Příspěvek na pořádání akcí pro děti
Železnobrodský spolek - Rest. Art. Centrum 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s výstavbou, úpravou a provozními náklady kulturně-komunitního centra v Železném Brodě
Nesedím, sousedím 120000 CZK
Příspěvek na provoz a další rozvoj spolku
Nadační fond Mosty - Puentes 160000 CZK
Příspěvek na rozvoj aktivit Nadačního fondu Mosty - Puentes
Sázíme stromy 200000 CZK
Příspěvek na nákup materiálu pro vysazování stromů a práci v terénu, dále na provoz a rozvoj aktivit
Porozumění Litvínov - mateřské centrum Klubíčko 160000 CZK
Příspěvek na provoz
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - projekt Daruj srdce 100000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s pořádanou výzvou Daruj srdce
ZŠ Pod Montací 120000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem školy
Tyflo centrum 120000 CZK
Příspěvek na provoz
Pferda 200000 CZK
Příspěvek na provoz
Hudba na soutoku 80000 CZK
Příspěvek na organizaci hudebního festivalu a podpora aktivit spolku
Včely Štvanice 30000 CZK
Příspěvek na nákup vybavení
Mnichovickou krajinou 50000 CZK
Příspěvek na spojené s péčí o krajinu
Farmářská škola - mateřská a vyšší odborná škola 750000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s výstavbou zázemí farmy ekologického vzdělávání
Sociální klinika 300000 CZK
Příspěvek na provoz
Lesní školka Bylinka 200000 CZK
Příspěvek na nákup jurty a náklady s tím spojené
Zachraň jídlo 300000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit - organizace osvětových akcí pro veřejnost, pravidelné informování veřejnosti o dění v oblasti plýtvání potravinami, síťování (propojování subjektů), a jiné
Home for trees 200000 CZK
Příspěvek na aktivity spolku a výsadbu nových stromů
Centrum Orion 100000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem centra
spolek ZeMě 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s opravou jurty
Jako doma - Jídelna Kuchařek bez domova 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem Jídelny Kuchařek bez domova
Sdružení Píšánek 80000 CZK
Příspěvek na vybavení do depozita - zásobníky na granule a vodu na krmná místa, krmivo a léky.
Komunitní centrum MAKOVICE 200000 CZK
Příspěvek na spojené s provozem komunitního centra
bbags 50000 CZK
Příspěvek na nákup průmyslového šicího stroje a náklady s tím spojené
Lesní zahrada 80000 CZK
Příspěvek na nákup vybanení a pomůcek pro pořádání environmentálních programů
Mloček 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s vybudováním zázemí pro LK Mloček
ZŠ Bystrouška 500 000 CZK
Příspěvek na stavbu školy
Toulavý ráj Kitt Caffé 200000 CZK
Příspěvek na zdravotní péči a potřeby pro zvířata
Brno tiskne 50000 CZK
Příspěvek na náklady spojené se školením lektorů sítotisku
Zahrada Ludvíkov 160000 CZK
Příspěvek na pokrytí nákladů spojených s koupí maringotek pro hipocentrum
Ekoloko 150000 CZK
Příspěvek na pokrytí nákladů spojených s tvorbou webových stránek + grafického manuálu a loga, a dále na částečné financování projektu SWAP HK
Spolek Živé Hodonice 120000 CZK
Příspěvek na pokrytí nákladů materiál na údržbu genofondového sadu Na Šenku
Člověk v tísni - SOS Ukrajina 2500000 CZK
Příspěvek na pomoc obětem konfliktu na Ukrajině
Uzlík 100000 CZK
Příspěvek na koupi jurty
Doupě 50000 CZK
Příspěvek na pokrytí provozních nákladů
Človíček 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s přestavbou zázemí maringotky
Komunitní základní škola Starhill 120000 CZK
Příspěvek na nákup termosolárních úlů za účelem studia a popularizace včelaření bez chemie
ZERO WAY - bezobalový obchod Brno 150000 CZK
Příspěvek na dovybavení bezobalové prodejny a náklady spojené s tvorbou webových stránek
Škola v roubence 120000 CZK
Příspěvek na provozní a mzdové náklady školy
Lesní klub Tasmánek 50000 CZK
Příspěvek na výstavbu komínu a náklady s tím spojené
Lesní klub Skřítkozem 120000 CZK
Příspěvek na vybavení a zajištění provozu spolku
Aluna Tarabana 130000 CZK
Příspěvek na výstavby a opravy staveb a pozemků ve správě spolku
Sázíme stromy 180000 CZK
Příspěvek na nákup materiálu pro vysazování stromů a práci v terénu, dále na provoz a rozvoj aktivit
Waldorfská iniciativa Liberec 120000 CZK
Příspěvek na zařízení dílny pro dřevořezbu a modelování
Divočina Malešov 120000 CZK
Příspěvek na vybavení recyklační dílny
Škola Lokahi 500000 CZK
Příspěvek na rekonstrukci objektu školy
projekt UA.SUPPORT 360000 CZK
Příspěvek na podporu rozvoje a operativy platformy UA.SUPPORT
METRÁŽ 120000 CZK
Příspěvek na pokrytí provozních nákladů
The Elephangelist 150000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s tvorbou dokumentárního snímku o příběhu Arthura Sniegona - The Elephangelist
Výkvět 180000 CZK
Příspěvek na rozvoj organizace a její vzdělávací aktivity - konference
Uzlík 150000 CZK
Příspěvek na nákup vybavení potřebného pro dobudování dětského hříště
Loukaři 100000 CZK
Příspěvek na vybavení a náklady spojené s pořádáním dětských táborů
Centrum Orion 50000 CZK
Příspěvek na modernizaci počítačového vybavení Centra Orion
Stolístek - Lesní klub Blatouch 200000 CZK
Příspěvek na vybavení zázemí Lesního klubu Blatouch
Montessori školička CAMPANELLA 200000 CZK
Příspěvek na vybavení prostor dětského centra
ZAzemí 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s aktivitami a provozem spolku
Děti z teepee 300000 CZK
Příspěvek na zbudování zázemí lesní školky
RADKA z.s. 200000 CZK
Příspěvek na zajištění provozních nákladů spolku
INEX 200000 CZK
Příspěvek na provozní náklady a podporu projektů spolku
Svobodná škola Chotěboř 200000 CZK
Příspěvek na pořízení materiálu / stavebních prací pro dokončení vytápění objektu školy
Přestupní stanice 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem kamenných prodejen
Tomáš Slavata 200000 CZK
Příspěvek na pořádání akcí pro děti
Rodina v klidu 120000 CZK
Příspěvek na provoz
Zachraň jídlo 300000 CZK
Příspěvek na podporu projektů zabývajících se osvětou veřejnosti za účelem snížení plýtvání potravin a rozvoj projektu Oběd v nouzi
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska 120000 CZK
Příspěvek na obnovu památek
Památky a příroda Karlovarska 30000 CZK
Příspěvek na provoz projektu
Aluna Tarabana 320000 CZK
Příspěvek na výstavby/opravy staveb a úpravy pozemků ve správě spolku
Aguna 80000 CZK
Příspěvek na pokrytí provozních nákladů spolku a vybavení polytechnické dílny
Lesní klub Skaláček 300000 CZK
Příspěvek na pokrytí nákladů spojených s provozem lesního klubu
Za Břehem 160000 CZK
Příspěvek na provoz a vybavení komunitního centra
Lesní klub Na Mechu 200000 CZK
Příspěvek na zbudování zázemí lesního klubu
HraLES 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem spolku, a dále na jeho vybavení
ZAUHLOVAČKA – AvantgArt 250000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s provozem vznikající komunitní dílny a re-use centra
Mladí ladí dětem 120000 CZK
Příspěvek na projekt Timbalooloo do škol
Lesní klub Skřítek 150000 CZK
Příspěvek na renovaci mobilního domu sloužící jako zázemí pro lesní klub
ZŠ Pod Montací 120000 CZK
Příspěvek na vybavení prostor školy
Vochomůrky 200000 CZK
Příspěvek na výstavbu nové střechy a další rekonstrukční práce
Pomoc Ukrajině - Post Bellum 2500000 CZK
Příspěvek na poskytnutí materilální pomoci v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině
Nesedím, sousedím 100000 CZK
Příspěvek na provoz a další rozvoj spolku
Škola Lokahi 500000 CZK
Příspěvek na provoz
Lesní klub Tasmánek 250000 CZK
Příspěvek na zajištění zázemí pro environmentální výchovu dětí
Home for trees 160000 CZK
Příspěvek na aktivity spolku a výsadbu nových stromů
AutoMat 160000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit projektů “Rozvoj Prahy”
Tamjdem 200000 CZK
Příspěvek na náklady spojené s aktivitami a provozem
Centrum Orion 80000 CZK
Příspěvek na konání letního pobytu
Tyflo centrum 200000 CZK
Příspěvek na provoz
Pferda 250000 CZK
Příspěvek na provoz
Nadační fond Mosty - Puentes 200000 CZK
Příspěvek na rozvoj aktivit Nadačního fondu Mosty - Puentes
MŠ Zemička 3200000 CZK
Příspěvek na výstavbu zázemí MŠ
Sociální klinika 200000 CZK
Příspěvek na provoz
Frank Bold Society - projekt Komunitní energetika 250000 CZK
Příspěvek na rozběhnutí projektu Komunitní energetika
Hojnost 200000 CZK
Příspěvek na rozvoj aktivit
Silk Films - film Miko 150000 CZK
Příspěvek na vznik filmu Miko
Pro Bono Aliance 60000 CZK
Příspěvek na provoz
Bezobaláč 150000 CZK
Příspěvek na vybavení prostoru
Srdcevčele 50000 CZK
Příspěvek na vybavení pro péči o včelstva
Pferda 300000 CZK
Příspěvek na provoz
Benediktus 300000 CZK
Příspěvek na rozvoj prostoru
Brno tiskne 150000 CZK
Příspěvek na provoz
Lesní klub U Potůčku 200000 CZK
Příspěvek na výstavbu zázemí LK
NF Asante Kenya 300000 CZK
Příspěvek na dokumentární film o Masajích
MŠ Zemička 300000 CZK
Příspěvek na výstavbu zázemí MŠ
České centrum pro investigativní žurnalistiku 200000 CZK
Příspěvek na provoz
Uzlík 200000 CZK
Příspěvek na výstavbu dětského hřiště
Spolek Bezoví 120000 CZK
Příspěvek na vybavení prodejny
Rodina v klidu 160000 CZK
Příspěvek na provoz
Dětský domov Tachov 50000 CZK
Příspěvek na nákup nábytku
Amor aeternus 60000 CZK
Příspěvek na prezentaci souboru
Spolek Zlatobýl 60000 CZK
Příspěvek na výstavbu jezírka
Mladí ladí dětem 120000 CZK
Příspěvek na projekt Timbalooloo do škol
Spolek pětka 80000 CZK
Příspěvek na zařízení komunitní školy
Tomáš Slavata 300000
Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
Svobodná škola Chotěboř 200000 CZK
Příspěvek na rekonstrukci objektu školy
Muzeum nostalgie 60000 CZK
Příspěvek na provoz muzea
Centrum Orion 60000 CZK
Příspěvek na provoz
Europeana production 60000 CZK
Příspěvek na benefiční akci
ZAzemí 200000 CZK
Rozšíření aktivit spolku
Junák - český skaut 300000 CZK
Příspěvek na obnovení aktivit
Dětská školka Jingle Bells 100000 CZK
Příspěvek na pokrytí ztrát v rámci situace covid-19
INEX 200000 CZK
Příspěvek na aktivity a organizaci letních pracovních táborů
Sázíme stromy 200000 CZK
Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
Rekonstrukce státu 250000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Hudba na soutoku 120000 CZK
Příspěvek na organizaci hudebního festivalu
Prostor8 120000 CZK
Příspěvek na provoz
Tyflo centrum 200000 CZK
Příspěvek na provoz
ZŠ Pod Montací 120000 CZK
Příspěvek na vybavení prostor školy a na náklady spojené s jejím provozem
Tamjdem 160000 CZK
Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
Srdcevčele 150000 CZK
Příspěvek na vybavení pro péči o včelstva
Komunitní prostor Malina 200000 CZK
Příspěvek na vybavení prostoru
Výluka 160000 CZK
Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
Jinčí čin 80000 CZK
Příspěvek na podporu nákladů a provozu spojených s pořádáním festivalu
Home for trees 200000 CZK
Příspěvek na aktivity spolku
Holos 200000 CZK
Příspěvek na dokončení úpravy centra
AutoMat 200000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Zachraň jídlo 200000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Sociální klinika 200000 CZK
Příspěvek na provoz
Zámek Hluboš 180000 CZK
Příspěvek na rekonstrukci
Toulavý ráj Kitt Caffé 150000 CZK
Příspěvek na koupi automobilu pro kočičí kavárnu
Tomáš Slavata 300000 CZK
Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
Drosera 160000 CZK
Příspěvek na rozšíření areálu
Prostor plus 50000 CZK
Příspěvek na rekultivaci zahrady
Sdílna 120000 CZK
Příspěvek na vybavení sdílené dílny
Tomáš Slavata 120000 CZK
Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
Živá vila 200000 CZK
Příspěvek na úklid a opravy Kralovy vily
Přírodní škola na větvi 120000 CZK
Příspěvek na postavení zázemí přírodní školy
Sova Žlutice 120000 CZK
Příspěvek na rekonstrukci kaple a křížků
Človíček 160000 CZK
Příspěvek na vybavení přírodního dětského klubu
INEX 200000 CZK
Příspěvek na aktivity a organizaci letních pracovních táborů
Tomáš Slavata 100000 CZK
Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska 120000 CZK
Příspěvek na obnovu památek
Památky a příroda Karlovarska 30000 CZK
Příspěvek na provoz projektu
Sociální klinika 120000 CZK
Příspěvek na provoz
Post Bellum 120000 CZK
Příspěvek na projekt Paměti našich sousedů a Škola Paměti Národa
Pferda 200000 CZK
Příspěvek na překlenutí omezení spojených s covid-19
Tamjdem 200000 CZK
Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
Milion chvilek pro demokracii 500000 CZK
Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
Holos 300000 CZK
Příspěvek na úpravu centra
AutoMat 200000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Tomáš Slavata 200000 CZK
Příspěvek na pořádání akcí pro děti
Sázíme stromy 200000 CZK
Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
Výluka 120000 CZK
Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
Home for trees 200000 CZK
Příspěvek na aktivity spolku
Rekonstrukce státu 250000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Zachraň jídlo 250000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Mladí ladí dětem 120000 CZK
Příspěvek na projekt Timbalooloo do škol
Tyflo centrum 100000 CZK
Příspěvek na provoz
Školka neškolka 160000 CZK
Příspěvek na výstavbu zázemí pro školku
Sociální klinika 60000 CZK
Příspěvek na provoz
Aikido Vinohrady 50000 CZK
Příspěvek na prezentaci spolku
ZŠ Pod Montací 100000 CZK
Příspěvek na vybavení prostor školy
Kaczer Cup 60000 CZK
Příspěvek na pořádání Kaczer cupu
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska 120000 CZK
Příspěvek na obnovu památek
Památky a příroda Karlovarska 30000 CZK
Příspěvek na provoz projektu
Sázíme stromy 160000 CZK
Příspěvek na rozvoj aktivit
INEX 120000 CZK
Příspěvek na aktivity
Mladí ladí dětem 80000 CZK
Příspěvek na projekt Timbalooloo do škol
Tamjdem 120000 CZK
Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
Milion chvilek pro demokracii 200000 CZK
Příspěvek na rozvoj aktivit
Post Bellum 80000 CZK
Příspěvek na projekt Paměti našich sousedů
Výluka 80000 CZK
Příspěvek na rozvoj aktivit
AutoMat 160000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Zachraň jídlo 160000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Tomáš Slavata 100000 CZK
Příspěvek na pořádání akcí pro děti
Rekonstrukce státu 160000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Přestavba ZŠ v Dobřanech 720000 CZK
Příspěvek na přestavbu základní školy v Dobřanech
Sociální klinika 60000 CZK
Příspěvek na provoz
Sova Žlutice 160000 CZK
Příspěvek na rekonstrukci márnice ve Skocích
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska 100000 CZK
Příspěvek na obnovu památek
Žijeme spolu 120000 CZK
Příspěvek na lokální obchůdek
Tamjdem 80000 CZK
Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
ZŠ Pod Montací 200000 CZK
Příspěvek na vybavení prostor školy
Tomáš Slavata 100000 CZK
Příspěvek na pořádání akcí pro děti
Rekonstrukce státu 120000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
AutoMat 120000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Skautský institut 120000 CZK
Příspěvek na provoz
Mydlárna svaté Kláry 50000 CZK
Příspěvek na rozvoj lokálního podnikání
Památky a příroda Karlovarska 15000 CZK
Příspěvek na provoz projektu
Příběh Tantry 150000 CZK
Tvorba dokumentárního filmu
Lesní škola Bezinka 70000 CZK
Příspěvek na vybavení prostor
Zachraň jídlo 200000 CZK
Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
Prostor8 50000 CZK
Rekonstrukční práce
Good Karma catering 30000 CZK
Příspěvek na sebezvdělávání
Pohádková zahrada 50000 CZK
Příspěvek na stavbu studny
Památky a příroda Karlovarska 15000 CZK
Příspěvek na provoz projektu
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska 50000 CZK
Příspěvek na obnovu památek
Z temnoty duše světlo 100000 CZK
Tvorba dokumentárního filmu
Prostor8 250000 CZK
Rekonstrukční práce