Aguna www

Spolek Aguna se zabývá volnočasovými aktivitami pro děti a mládež v Chabičově u Šternberka, a to především v oblasti enviromentálních aktivit jako je pořádání chovatelských, pohybových a jezdeckých kroužků; dále také prorodinnými aktivitami a vzdělávacími akcemi. Mimo jiné pořádá programy pro mateřské a základní školy.

Příspěvek byl poskytnut na pokrytí provozních nákladů spolku a vybavení polytechnické dílny.

Příspěvky
  • 22.04.2022: 80000 CZK
    Příspěvek na pokrytí provozních nákladů spolku a vybavení polytechnické dílny