Mloček www

Spolek Mloček se zabývá výchovně-vzdělávací činností předškolních dětí. Lesní klub Mloček je předškolní zařízení pro děti od tří do sedmi let, kde mají děti možnost učit se a růst v každodenním přímém kontaktu s přírodou. Cílem je vychovávat a vzdělávat děti se zdravým postojem k sobě, k ostatním a k prostředí, ve kterém žijí.

Příspěvky
  • 08.12.2022: 200000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s vybudováním zázemí pro LK Mloček