Tamjdem www

Tamjdem je nezisková organizace, která se od roku 2013 věnuje pořádání denních, víkendových a až dvoutýdenních dobrovolnických projektů na pomoc různorodým neziskovým organizacím po celé České republice.

Ukázkovou činností Tamjdem je organizace víkendovek. Kdy se skupinka dobrovolníků z celé ČR sjede na domluvené místo a tam přes víkend vypomáhají. Typicky jde pomoc do neziskového sektoru. Může jít o výpomoc při stavbě, opravách, venkovním úklidu, přípravě dřeva, ale i při organizaci akcí, festivalů, práci s hendikepovanými osobami, seniory, apod.

Z aktivit Tamjdem na těží jak příjemci pomoci tak i dobrovolníci, pro které je víkend často příležitostí k jiné formě aktivity, než běžně vykonávají, seznámí se s podobně naladěnými lidmi a mohou se ohlédnout za vykonanou prací.

Příspěvek je poskytnut na chod organizace.