Z temnoty duše světlo www

Dokumentární film Z temnoty duše … světlo režiséra Viliama Poltikoviče byl vytvořen na zakázku pro Opavské Mezinárodní transpersonální centrum Holos.

Film se zabývá tématem tzv. psychospirituální krize. Jde o transformační proces harmonizace těla, mysli a ducha. Tento proces může mít často bouřlivý charakter a může být provázen jevy jako - silné vnímání energie proudící tělem, slyšení hlasů, vidění bytostí, pocity prázdnoty i všudypřítomnosti, opouštění fyzického těla, atd. Jde o proces, který je-li vědomě zpracován, má pro daného člověka silný léčebný efekt a výsledkem bývá, že lidé po něm žijí šťastnější a plnější život. Bohužel v naší společnosti tento proces často bývá zaměňován s psychózou a schizofreniíí a je s daným člověkem podle toho nakládáno - to jest léčí se psychofarmaky.

Film sleduje osudy lidí, kteří tímto procesem prošli, popisuje jejich zážitky, pocity, reakce jejich okolí a také zpětné hodnocení situace, poté co se vše ustálilo. Ve filmu také vystupují odborníci na toto téma, zejména pak pan profesor Stanislaf Grof anebo lékař Milan Hrabánek.

Příspěvek byl poskytnut na částečné pokrytí nákladů tvorby tohoto dokumentárního filmu.

Příspěvky
  • 10.09.2017: 100000 CZK
    Tvorba dokumentárního filmu