Lesní klub Doubek www

Lesní klub Doubek působící na Blanensku nabízí alternativní vzdělávání dětem od 2,5 do 6 let. Činnost lesního klubu je inspirována přírodní pedagogikou, její podstatou je celodenní pobyt v přírodě v rytmu kola roku. Aktivity zde probíhají ve skromném zázemí v sadu na „hóminku“, v přilehlých starých doubravách a okolních kopcích. Díky tomu jsou děti pružnější, odolnější a zdravější. Aktivity v lesním klubu se zaměřují primárně na rozvoj klíčových kompetencí a na harmonický tělesný a duševní rozvoj dětí. Důrazje kladen na svobodu a individualitu jedince, vztah k přírodě i na rozvojsamostatnosti a sociálních dovedností.

Příspěvky
  • 15.05.2023: 150000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s pořízení zázemí pro lesní klub