Kolektiv Prádelna www

“Kolektiv Prádelna” vznikl v období zimy 2019/2020 během tříměsíčního rezidenčního projektu žen v sociální tísni uskutečněném v galerii INI prostor, který spolu iniciovala umělkyně Magdalena Kwiatkowska. Aktivity Kolektivu Prádelna se zaměřují na pomoc sociálně marginalizovaným skupinám a snahám o jejich začleňování do většinové společnosti. Kolektiv Prádelna je feministický spolek, který pracuje s představou umění jako otevřeným demokratickým prostorem, kde se mohou rovnocenně vyjadřovat všichni a kde dochází k předávání a sdílení zkušeností, které ve většinové společnosti zůstávají privilegovaně izolované. Kolektiv Prádelna se ve své kolektivní umělecké praxis věnuje psaní, kreslení, performancím či natáčení filmů a společně tak problematizují stereotypní vnímání a zobrazování lidí v sociální nouzi.

Příspěvky
  • 29.03.2023: 120000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s provozem spolku