Vochomůrky www

Mezigenerační a volnočasové centrum Vochomůrky slouží jako komunitní centrum vzniklé za účelem naplňování společného zájmu, jehož hlavním účelem je vytváření prostor pro děti a jejich rodiče (či jinak spřízněné osoby). Provozované centrum slouží k vzájemnému setkávání a ke sportovním, kulturním a volnočasovým aktivitám.

Příspěvek byl poskytnut na výstavbu nové střechy a další rekonstrukční práce.

Příspěvky
  • 28.02.2022: 200000 CZK
    Příspěvek na výstavbu nové střechy a další rekonstrukční práce