Komunitní centrum Zahrádka www

Kulturní centrum Zahrádka podporuje ženy s malými dětmi, kterým pomáhá s návratem na pracovní trh po mateřské dovolené; a dále vzděláváním osob bez ohledu na věk – podporuje individuální, mimoškolní, zájmové celoživotní vzdělávání. Příjemce se dále zabývá rozvojem a podporou kulturního dění v Ostravě.

Příspěvky
  • 15.03.2023: 120000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s pořízením vybavení pro spolek