NaVen www

Lesní klub Na Ven se od roku 2019 schází v Novém Městě nad Metují na pozemku Na Bobečku a využívá i zázemí nedaleké skautské klubovny. Děti tráví převážnou část dne venku buďto hrou na pozemku nebo v lese. V klubu jsou vítáni i rodiče. Příspěvek byl poskytnut na pořízení maringotky pro zlepšení zázemí lesního klubu.

Příspěvky
  • 31.01.2024: 120000 CZK
    Příspěvek na vybavení