Jinčí čin www

ProVize z.s. od roku 2016 pořádá festival Jinčí Čin. Dramaturgie festivalu je postavená tak, aby nabídka zaujala všechny věkové kategorie. Program propojuje akademický přístup, přednášky a diskuze, s uměním - divadlem, literaturou, filmem a kreativní tvorbou. Festival obohacuje nabídku alternativní kultury města Jičína a vede návštěvníky k aktivnímu přístupu, nikoliv pasivnímu přijímání. Snahou této akce je vybídnutí obyvatel k zájmu o svět kolem nás a podpoře změny na lokální úrovni. Příspěvek byl poskytnut na podporu nákladů a provozu spojených s pořádáním festivalu.

Příspěvky
  • 15 Feb 2021 80000 CZK Příspěvek na podporu nákladů a provozu spojených s pořádáním festivalu