INEX www

INEX je nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá především mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Pořádá krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické projekty na pomoc různorodým neziskovým organizacím po celé České republice a zájemce vysílá i do světa.

Projekt s názvem Dobrovolnictví pro všechny je program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, kterým podporuje lidi se znevýhodněním, aby se mohli zapojit do dobrovolnictví. Zájemci se mohou stát dobrovolníkem v Česku nebo v zahraničí a mít tak možnost poznat jiné kultury, získat nové přátele a zkušenosti a procvičit se v cizích jazycích.

Projekty z Cyklu globálního dobrovolnictví připravují dobrovolníky vyjíždějící do zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky prostřednictvím školení, kde řeší mimo jiné etickou komunikaci, motivaci a očekávání a kritické perspektivy dobrovolnictví.

Příspěvek je poskytnut na aktivity spolku.

Příspěvky
  • 29 Apr 2019 120000 CZK Příspěvek na aktivity
  • 24 Apr 2020 200000 CZK Příspěvek na aktivity organizaci letních pracovních táborů