INEX www

INEX je nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá především mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Pořádá krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické projekty na pomoc různorodým neziskovým organizacím po celé České republice a zájemce vysílá i do světa.

Projekt s názvem Dobrovolnictví pro všechny je program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, kterým podporuje lidi se znevýhodněním, aby se mohli zapojit do dobrovolnictví. Zájemci se mohou stát dobrovolníkem v Česku nebo v zahraničí a mít tak možnost poznat jiné kultury, získat nové přátele a zkušenosti a procvičit se v cizích jazycích.

Projekty z Cyklu globálního dobrovolnictví připravují dobrovolníky vyjíždějící do zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky prostřednictvím školení, kde řeší mimo jiné etickou komunikaci, motivaci a očekávání a kritické perspektivy dobrovolnictví.

Příspěvky
 • 29.04.2019: 120000 CZK
  Příspěvek na aktivity
 • 24.04.2020: 200000 CZK
  Příspěvek na aktivity a organizaci letních pracovních táborů
 • 22.04.2021: 200000 CZK
  Příspěvek na aktivity a organizaci letních pracovních táborů
 • 16.06.2022: 200000 CZK
  Příspěvek na provozní náklady a podporu projektů spolku