Přestavba ZŠ v Dobřanech www

V Dobřanech, malé horské vesnici v Orlických horách, je základní a mateřská škola. Na první pohled niz zvláštního, ale podívejme se blíže. V Dobřanech se v 19. století scházeli čeští obrozenci. Kolem roku 2000 hrozilo místní Základní škole zavření a tak se skupina nadšenců rozhodla navázat na tradici vzdělanosti a školu udržet. Po dlouhých letech práce jsou za nimi vidět výsledky.

Škola je soukromá, čímž má větší volnost oproti státním institucím. Na druhou stranu však poskytuje vzdělání žákům zdarma, takže nediskriminuje méně movité rodiny. Škola je financována ze státních příspěvků na žáka, z příspěvků okolních obcí a také darů rodičů a přátel školy.

Do školy chodí přes 170 dětí z celého okolí a často i z větších měst. Jen pro zajímavost, v Dobřanech je zaregistrováno asi 130 obyvatel. Ve škole se nejede podle žádného “alternativního způsobu výuky”. Děje se zde ale něco mnohem důležitějšího. Učitelům i pracovníkům školy na tom co dělají velmi záleží, dělají to rádi a snaží se vytvořit pro děti co nejlepší prostředí ke studiu, objevování a začleňování se do společnosti. Děti se do školy vysloveně těší. V tomto kontextu asi nepřekvapí, že se děti z Dobřanské školy umisťují na předních příčkách celostátních soutěží.

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o zápis do školy se vedení rozhodlo rekonstruovat a rozšířit stávající budovu školu. To je velký projekt na který se sháněli prostředky na všech frontách. Nejvíce jich přiteklo od státních institucí, ale vzhledem k proměnlivým cenám ve stavebnictví v poslední době a dopředu neodhadnutelným položkám, se celá rekonstrukce prodražila.

A právě na rekonstrukci budovy byl použit příspěvek z NF. Vzhledem k ostatním příspěvkům je výrazně vyšší, což je dáno jednak tím, že chybějící zdroje pro rekonstrukci jsou nemalé. Skupina lidí, kteří školu vedou, učí tam (se) tam a podílejí se na jejím chodu si to zaslouží.

Příspěvky
  • 18.10.2018: 720000 CZK
    Příspěvek na přestavbu základní školy v Dobřanech