METRÁŽ www

Divadelní společnost K4 od roku 2015 provozuje nízkoprahovou dílnu METRÁŽ, tento projekt prostřednictvím pracovně tréninkového programu pomáhá ženám, které se dostaly do obtížné životní situace, jsou ohrožené bezdomovectvím, sociálním vyloučením a chudobou.

Příspěvek byl poskytnut na pokrytí provozních nákladů.

Příspěvky
  • 14 Sep 2022 120000 CZK Příspěvek na pokrytí provozních nákladů