Výluka www

Výluka je začínající projekt mladých lidí, kteří si dali ambiciózní cíl: zvýšit počet kvalitních a motivovaných pedagogů v českém školství. Výluka buduje komunitu začínajících i zkušených učitelů, nabízí jim příležitost k setkávání a vzájemnému obohacování.

Mimo jiné Výluka míří i na ty, kteří nad pedagogickou kariérou teprve přemýšlí. Zájemcům o učitelství poskytuje možnost, jak si práci před tabulí vyzkoušet v reálném školním provozu. Kromě toho jim radí, kde si mohou pedagogické vzdělání doplnit a provede je mezi složitými zákony i úskalími při startu vlastní praxe.

Několik ze členů Výluky má vlastní pedagodické zkušenosti, proto mají k tématu blízko a osud učitelů jim není lhostejný. Snaží se ukázat, že kariéra učitele má smysl a zaslouží si společenskou prestiž. Když budou učitelé ve své práci spokojení, poznají to i jejich žáci. A nakonec na tom vydělá celá společnost.

Příspěvek z NF byl poskytnut na všeobecný rozvoj aktivit spolku.

Příspěvky
  • 11.02.2019: 80000 CZK
    Příspěvek na rozvoj aktivit
  • 27.01.2020: 120000 CZK
    Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit
  • 15.02.2021: 160000 CZK
    Příspěvek na provoz a rozvoj aktivit