Skautský institut www

Skautský institut je místo pro setkávání v hezkých starobylých prostorech na Staroměstkém náměstí. Institut funguje jako polo otevřený kreativně inkubační prostor. Je zde kavárna, pořádají se tu výstavy, přednášky se zajímavými osobnostmi, poskytují se prostory smysluplným začínajícím startupům, je zde možnost pořádání workshopů, organizování divadla, koncertů, apod. Vše je pod záštitou skautského hnutí - Junáku. Skautská identita a hodnoty hrají v projektu velkou roli, ale projekt tento rámec přesahuje a snaží se oslovovat převážně mladé lidi, kteří si hledají své místo ve společnosti.

Dar byl poskytnut na provoz projektu.

Příspěvky
  • 19.03.2018: 120000 CZK
    Příspěvek na provoz