Porozumění Litvínov - mateřské centrum Klubíčko www

Spolek Porozumění Litvínov provozuje mateřské centrum Klubíčko v Litvínově, které sdružuje rodiny pečující o handicapované děti. Společně tráví volný čas dětmizdravými a integrujíse tak mezisebou již od nejútlejšího věku. Učíse spolu komunikovat, hrát si, poznávat svoje potřeby

Příspěvky
  • 20.02.2023: 160000 CZK
    Příspěvek na provoz