Lesní klub Skaláček www

Lesní klub Skaláček, provozovaný Střediskem ekologické výchovy Český Ráj, z.s., je situovaný v Sedmihorkách v Českém ráji. Nabízí alternativu k předškolnímu vzdělávání v kamenných MŠ na Turnovsku. Výukové metody vychází z přírodní a intuitivní pedagogiky, přirozeného rytmu roku a dne i individuálních potřeb jednotlivce. Náplní klubu je volná hra v lese, rozvíjení sociálních dovedností, fantazie, kreativity, fyzické i psychické odolností u dětí. Klub dále pořádá společné aktivity pro rodiny s dětmi (slavnosti, výjezdy na hory, tábory, tradiční Skaláčkův festiválek).

Příspěvek byl poskytnut na pokrytí nákladů spojených s provozem lesního klubu.

Příspěvky
  • 19.04.2022: 300000 CZK
    Příspěvek na pokrytí nákladů spojených s provozem lesního klubu