Hojnost www

Spolek Hojnost se zabývá rozvojem ekologického zemědělství na Tišnovsku. Již od roku 2013 navrhují inovativní způsoby odbytu ekologických potravin a zavádí systémy, v nichž se odběratelé i pěstitelé/producenti stávají jejich spolutvůrcem. Po letech provozu systému společných objednávek biopotravin ve velkých baleních se pustili i do provozu bezobalové prodejny lokálních a bio potravin.

Z jiného soudku potom s dobrovolníky například obnovily klášterní sady Porta Coeli v Předklášteří. Spolek má zajímavé plány do budoucna jako např. hospodaření na nevyužité půdě anebo zavedení vlastní lokální měny.

Příspěvky
  • 14.04.20212: 200000 CZK
    Příspěvek na rozvoj aktivit
  • 03.07.2023: 180000 CZK
    Příspěvek na rozvoj aktivit