Škola Lokahi www

Spolek pro komunitní vzdělávání Těšínka se dlouhodobě zabývá zřizováním “komunitních” základních a mateřských škol, a dále podílí se na jejich fungování a rozvoji. Mimo vlastní školu podporuje iniciativy směřující k reformě školství a budování alternativních vzdělávacích projektů. Dále podporuje a organizuje vzdělávací, tvořivé, zážitkové a jiné aktivity za účelem rozvoje osobnostního růstu (tělesného i duševního) dětí, mladých lidí i dospělých a podpory harmonického soužití s přírodou.

Příspěvek byl poskytnut na rekonstrukci objektu školy v Chotěbuzi.

Příspěvky
  • 22.02.2022: 500000 CZK
    Příspěvek na provoz
  • 14.09.2022: 500000 CZK
    Příspěvek na rekonstrukci objektu školy
  • 22.06.2023: 180000 CZK
    Příspěvek na rekonstrukci objektu školy