Ekoloko www

Spolek Ekoloko se dlouhodobě zabývá realizací projektů a aktivit na podporu trvale udržitelného rozvoje a ekologického vzdělávání, posilování lokálních komunit, zlepšování kvality života a oživování veřejného prostoru. V současnosti se věnuje převážně pořádání tzv. swapů s edukačním doprovodným programem v rámci projektu SWAP HK.

Příspěvky
  • 23.11.2022: 150000 CZK
    Příspěvek na pokrytí nákladů spojených s tvorbou webových stránek + grafického manuálu a loga, a dále na částečné financování projektu SWAP HK