Lesní klub Skřítkozem www

Lesní klub Skřítkozem je spolkem sdružujícím rodiče a pedagogy, kteří pomáhají prohloubit, zejména dětem, poznání světa. Od září 2022 provozují lesní klub, který vytváří alternativu předškolního vzdělávání pro děti od tří do šesti let. Vedou děti k zodpovědnosti a samostatnosti, pracují s bezpečným rizikem a učí se v přírodě i s přírodou. Mimo provoz lesního klubu se snaží o propojení místních obyvatel formou slavností a událostí, které vycházejí z kulturních tradic a hodnot.

Příspěvek byl poskytnut na vybavení a zajištění provozu spolku.

Příspěvky
  • 17.10.2022: 120000 CZK
    Příspěvek na vybavení a zajištění provozu spolku