For Help – Autismus z.s. www

Spolek For Help – Autismus z.s. se zaměřuje na osvětu autismu a na pomoc rodinám s autistickými dětmi. Kromě pořádání akcí pro autistické osoby se zabývá i environmentální výchovou dětí.

Cílem pořádaných projektů je nechat děti ochutnat život na statku. Vidět les a louky z jiného úhlu pohledu a kontaktovat je se světem zvířat a jejich chováním. Naučit děti rozeznat různé bylinky, zeleninu a poučit je o významu úrodné půdy.

Příspěvky
  • 27.06.2023: 25000 CZK
    Příspěvek na provozní náklady spojené s projektem „Jak to chodí na statku“
  • 07.02.2024: 25000 CZK
    Příspěvek na provozní náklady spojené s projektem „Jarní úklid na statku“