Spolek Živé Hodonice www

Spolek Živé Hodonice podporuje ekologický, trvale udržitelný život a hospodaření v bývalé vsi Hodonice. Mezi hlavní aktivity spolku patří péče o okolní krajinu, a to zejména: péče o místní zeleň, péče o staré (především ovocné) stromy a vysazování nových stromů (nová stromořadí a sady, udržování starých místních odrůd v genofondovém sadu Na Šenku). Spolek se dále věnuje udržování povědomí o historii Hodonic a podporuje zde kulturní a společenské aktivity.

Příspěvky
  • 15.11.2022: 120000 CZK
    Příspěvek na pokrytí nákladů materiál na údržbu genofondového sadu Na Šenku