Přírodní škola na větvi www

Přírodní škola Na větvi poskytuje alternativní možnost vzdělávání dětem v Brně. Děti tráví hodně času venku, je s nimi nakládáno jako s partnery, kultivuje se jejich vnitřní motivace k poznávání světa, nejsou stresovány běžným systémem hodnocení a připravují se na život nejen formou získávání vědomostí, ale také učením se zdravému zpracování životních situací.

Příspěvky
  • 15 Jun 2020 120000 CZK Příspěvek na postavení zázemí přírodní školy