Lesní škola Bezinka www

Tento projekt začal, když několik rodičů na Frýdlantsku hledalo alternativní způsob péče o předškolní děti k zavedeným veřejným školkám. Nebyli spokojeni se způsobem, jakým se k dětem často přistupuje. Chtěli, aby jejich děti trávily co nejvíce času venku, aby objevovaly svět za pomoci dospělých průvodců a aby se učili rozvíjet své přirozené nadání. Chtěli, aby učení bylo více hrou a tvořením, než jen osvojováním si znalostí. Chtěli, aby se jejich děti převážně věnovali tomu, co je baví. Aby se učili respektovat jeden druhého, pomáhat si a společně růst. A tak založili spolek Otevřený rodič z.s.

Na těchto základech vznikla dětská lesní školka v Palkovicích, která funguje od dubna 2014. Školka funguje doslova na zelené louce, kde jako kryté zázemí slouží velké jurty. Děti tráví čas v blízkém kontaktu s přírodou, na záhoncích, u ohně, v korunách stromů, kousek od lesa. Projekt se úspěšně rozvíjel a dětí přibývalo. No a když se pro některé blížil čas přechodu ze školky do školy, rozhodli se zakladatelé posunout se na další úroveň a založit lesní školu.

Škola se nachází nedaleko od Ostravice, na horské chatě Ostrá. Momentálně jsou zde děti zhruba od 6 do 12 let. Není tu striktní rozdělení do tříd, neznámkuje se, nesedí se v lavicích, nevyvolává k tabuli, může se spolupracovat. Děti se učí čtení, psaní, matematice, českému jazyku, všeobecnému rozhledu a fyzické zručnosti. Hodně času se tráví venku. Panuje tu veselá a příjemná atmosféra. Je zde také možnost část týdnu ve škole přespat.

Celý projekt je založený na intenzivní spolupráci s rodiči dětí, kteří nesou zodpovědnost za jejich vzdělání.

Příspěvek je poskytnut na zlepšení vybavení chaty Ostrá, kde škola sídlí.

Příspěvky
  • 27.12.2017: 70000 CZK
    Příspěvek na vybavení prostor