HraLES www

Spolek provozuje dětský lesní klub v Ploužnici nedaleko Lomnice nad Popelkou. Jedná se o dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů se zájmem o lesní pedagogiku, ochranu přírody, zdravý životní styl a udržování lidových tradic. Cílem spolku je vytvořit prostor pro pobyt dětí a rodičů v přírodě, přispívající k harmonickému vztahu mezi rodičem a dítětem a vývoji dětí v souladu s přírodou.

Příspěvek byl poskytnut na náklady spojené s provozem spolku, a dále na jeho vybavení.

Příspěvky
  • 25 Mar 2022 200000 CZK Příspěvek na náklady spojené s provozem spolku, a dále na jeho vybavení