Aluna Tarabana www

Spolek zvelebuje a znovuobnovuje prostor bývalého statku nedaleko místní části Klášter v obci Vilémov u Golčova Jeníkova. Pořádá různé semináře a pobyty pro členy i nečleny spolku, které jsou zaměřené především na ochranu přírody a krajiny, kulturní a společenské tradice a osobní rozvoj.

Příspěvek byl poskytnut na výstavby/opravy staveb a úpravy pozemků ve správě spolku.

Příspěvky
  • 26.04.2022: 320000 CZK
    Příspěvek na výstavby/opravy staveb a úpravy pozemků ve správě spolku
  • 14.10.2022: 130000 CZK
    Příspěvek na výstavby a opravy staveb a pozemků ve správě spolku