Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - projekt Daruj srdce www

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.

Daruj srdce je projekt, jehož cílem je zapojování mladých lidí do občanské společnosti. Chce jim přiblížit neziskový sektor a jeho fungování a ukázat jim, jaké možnosti pomoci druhým nabízí.

Příspěvky
  • 03.02.2023: 100000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s pořádanou výzvou Daruj srdce