ZAzemí www

Spolek ZAzemí v Českém Ráji usiluje o pestrou krajinu.

Vysazuje sdílené sady, aleje, meze, pečuje o stromy, přírodě blízký les, drobná políčka, vodu v krajině, komunitní slepice, sídlištní komposty.

V rámci každého z projektů usiluje zároveň o pestré společenství lidí, kterým péče o krajinu dává radost a pomáhá vnímat život jako smysluplný.

Vizí ZAzemí jsou lidé v lesích, sadech a na loukách nejen jako turisté a uživatelé, ale též jako opatrní a pokorní tvůrci, v nichž má krajina zastání.

Příspěvky
  • 07 May 2021 200000 CZK Rozšíření aktivit spolku
  • 29 Jun 2022 200000 CZK Příspěvek na náklady spojené s aktivitami a provozem spolku