ZAzemí www

Spolek ZAzemí v Českém Ráji usiluje o pestrou krajinu.

Vysazuje sdílené sady, aleje, meze, pečuje o stromy, přírodě blízký les, drobná políčka, vodu v krajině, komunitní slepice, sídlištní komposty.

V rámci každého z projektů usiluje zároveň o pestré společenství lidí, kterým péče o krajinu dává radost a pomáhá vnímat život jako smysluplný.

Vizí ZAzemí jsou lidé v lesích, sadech a na loukách nejen jako turisté a uživatelé, ale též jako opatrní a pokorní tvůrci, v nichž má krajina zastání.

Příspěvky
  • 07.05.2021: 200000 CZK
    Rozšíření aktivit spolku
  • 29.06.2022: 200000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s aktivitami a provozem spolku
  • 18.01.2024: 300000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s aktivitami a provozem spolku