Tomáš Slavata www

Tomáš Slavata je sportovec, trenér a hlavně organizátor sportovních akcí pro děti. Již od brzké dospělosti Tomáš investoval to hlavní - svůj čas a pozornost - do dětí z problémových poměrů a pomáhal jim se postavit na svoje nohy a začlenit se do společnosti. Sám si prošel náročným dětstvím a tak může upřímně předávat svoje vlastní zkušenosti.

Tomáš se věnuje několika projektům: pořádá vlastní triatlonovou tour, jezdí na kole k Baltu, vede tréninkové sportovní kempy, pořádá besedy na školách a také se podílí na programu cirku La Putyka. Velkou část toho, co dělá, pořádá z vlastních zdrojů a organizuje to za pomoci své rodiny.

Tomáš dává krásný příklad dětem, že i když je jejich situace náročná, tak je možnost se těžkostem postavit a najít si cestu životem.

Příspěvky
 • 07.05.2018: 100000 CZK
  Příspěvek na pořádání akcí pro děti
 • 23.01.2019: 100000 CZK
  Příspěvek na pořádání akcí pro děti
 • 28.01.2020: 200000 CZK
  Příspěvek na pořádání akcí pro děti
 • 31.03.2020: 100000 CZK
  Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
 • 22.09.2020: 120000 CZK
  Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
 • 26.01.2021: 300000 CZK
  Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
 • 31.05.2021: 300000
  Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
 • 16.05.2022: 200000 CZK
  Příspěvek na pořádání akcí pro děti
 • 13.03.2023: 400000 CZK
  Příspěvek na pořádání akcí pro děti
 • 05.03.2024: 300000 CZK
  Příspěvek na pořádání akcí pro děti