Tomáš Slavata www

Tomáš Slavata je sportovec, trenér a hlavně organizátor sportovních akcí pro děti. Již od brzké dospělosti Tomáš investoval to hlavní - svůj čas a pozornost - do dětí z problémových poměrů a pomáhal jim se postavit na svoje nohy a začlenit se do společnosti. Sám si prošel náročným dětstvím a tak může upřímně předávat svoje vlastní zkušenosti.

Tomáš se věnuje několika projektům: pořádá vlastní triatlonovou tour, jezdí na kole k Baltu, vede tréninkové sportovní kempy, pořádá besedy na školách a také se podílí na programu cirku La Putyka. Velkou část toho, co dělá, pořádá z vlastních zdrojů a organizuje to za pomoci své rodiny.

Tomáš dává krásný příklad dětem, že i když je jejich situace náročná, tak je možnost se těžkostem postavit a najít si cestu životem.

Příspěvky
  • 07 May 2018 100000 CZK Příspěvek na pořádání akcí pro děti
  • 23 Jan 2019 100000 CZK Příspěvek na pořádání akcí pro děti
  • 28 Jan 2020 200000 CZK Příspěvek na pořádání akcí pro děti
  • 31 Mar 2020 100000 CZK Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
  • 22 Sep 2020 120000 CZK Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19
  • 26 Jan 2021 300000 CZK Příspěvek na protiopatření pro dětské domovy spojená s covid-19