Camphill na Soutoku www

Camphillské společenství vytváří a poskytuje příležitost lidem se speciálními potřebami učit se, pracovat a společně žít v přátelském a respektujícím prostředí.

Poskytováním sociálních služeb se tak camphillské společenství stává širším zázemím pro rodiny, které se musejí vypořádat s nesnadnou životní situací svých členů se speciálními potřebami.

Komunitní život camphillů je založen na křesťanských ideálech a učení anthroposofie filosofa Rudolfa Steinera (1861–1925) a léčebné pedagogiky Karla Königa. Nedílnou součástí bývá také organické a biodynamické zemědělství. Preference používání ekologicky šetrných potravin, výrobků a služeb patří k charakteristickému rysu camphillských komunit na celém světě.

Příspěvky
  • 13.07.2023: 200000 CZK
    Příspěvek na rekonstrukci dvora