Junák - český skaut www

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907. Dnes je skauting s 60 miliony skautek a skautů po celém světě největším globálním výchovným hnutím pro děti a mladé lidi.

Junák - český skaut podporuje rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy, stanovenými zakladateli skautského hnutí.

V koronavirové krizi byla rok přerušena činnost, holky a kluci skautovali na dálku. Skauti obnovují činnosti, tj. schůzky, výpravy, tábory a akce. Obnovit je potřeba v oddílech vztahy, návyky v kolektivu, program a vzdělání pro vedoucí, zvládnout po dlouhé pauze letní tábory a nastartovat nábor nových vedoucích. Příspěvek byl tedy poskytnut jako pomoc znovunastartování činnosti Junáka.

Příspěvky
  • 05.05.2021: 300000 CZK
    Příspěvek na obnovení aktivit