Mnichovickou krajinou www

Spolek Mnichovickou krajinou se dlouhodobě zabývá ochranou přírody a revitalizací krajiny v okolí Mnichovic u Říčan, jako například: záchranou obojživelníků, sečení luk za účelem zvýšení biodiversity a podpory ustoupených vzácných druhů rostlin, péčí o lesní holinu v Podhorkách, údržbou tůní, obnovou mokřadu u Myšlínského potoka. Dále pořádá vzdělávací akce, naučné vycházky a přednášky na tato témata pro širokou veřejnost

Příspěvky
  • 26.01.2023: 50000 CZK
    Příspěvek na spojené s péčí o krajinu