Centrum Konipas www

Centrum Konipas se zabývá vzděláváním začínajících ekologických zemědělců. Vzdělávání probíhá na ukázkové ekologické farmě, která aplikuje rozličné ekologické postupy, včetně moderního využití koní v zemědělství či biodynamických postupů, a integruje prvky environmentálního sociálního podniku. Účelem Centra je přispívat k místnímu rozvoji, který bude udržitelný, podpoří stabilizaci venkova a rozvoj ekologického zemědělství na malých farmách. Centrum Konipas bylo založeno s cílem vytvořit funkční prostor k předávání znalostí a zkušeností těm, kteří se cítí být povoláni k zemědělství. Propojuje zemědělskou praxi se vzděláváním a sociální činností.

Příspěvky
  • 17.07.2023: 300000 CZK
    Příspěvek na na rozvoj centra, náklady spojené s provozními náklady a nákupem vybavení