Škola v roubence www

Škola v roubence dlouhodobě usiluje při vzdělávání dětí o udržení rovnováhy mezi svobodou a řízeností, přítomným okamžikem a plánováním, školou jako institucí a jejím užitečným propojením s reálným světem. Projekt sdružuje rodiče a děti na domácím vzdělávání. Jedním z klíčových principů školy je, že každá rodina má i přímou pedagogickou povinnost, typicky v oblasti své profese nebo svého zájmu. Hlavní část výuky probíhá v budově bývalé školy v obci Radostná pod Kozákovem - Volavec.

Příspěvky
  • 20.10.2022: 120000 CZK
    Příspěvek na provozní a mzdové náklady školy
  • 12.09.2023: 160000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s provozem klubu