NF Solithera www

NF Solithera se dlouhodobě zabývá zvyšováním dostupnosti terapeutické péče pro lidi s neurologickým postižením a pro ženy v nouzi. Fond propojuje terapeuty z různých oborů, kteří dávají své práci sociální přesah poskytováním solidárních terapií. Organizace poskytuje zejména psychoterapie, fyzioterapie, ale také například tanečně-pohybovou terapii, arteterapii a příbuzné obory. Terapie jsou poskytovány zdarma či za cenu 200 Kč. Organizace se zároveň snaží o podporu terapeutické komunity a mezioborové obohacování jejich členů.

Příspěvky
  • 27.10.2023: 120000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s provozem