ZŠ Křišťál www

Škola Křišťál využívá malotřídní systém, podobně jako vesnické školy. Považuje za výhodné vzdělávat věkově smíšené skupiny, které se mohou vzájemně přirozeně obohacovat. Výuka probíhá v blocích a učí se podle individuálních vzdělávacích plánů. Cílem školy je pomoci každému žáku dosáhnout svého osobního maxima, nikoli mu znemožnit další rozvoj. Žáky neznámkují, využívají slovní hodnocení formativního typu, vedou k sebehodnocení.

Proces vyučování staví na principu svobodného vzdělávání s využitím některých pomůcek známých z Montessori školství, prvků Začít spolu, Integrativní tématické výuky a především Jenského plánu.

Loni škola poprvé vyzkoušela uspořádání zážitkového víkendu pro studenty 8. a 9. ročníků spojeného s rituálním přechodem do dospělosti a odezva od studentů i jejich rodičů byla velmi pozitivní. Proto by ZŠ Křištál v tomto projektu ráda pokračovala i letos a další roky. Příspěvek byl poskytnut na organizaci tohoto víkendu.

Příspěvky
  • 22.01.2024: 40000 CZK
    Příspěvek na zážitkový víkend pro studenty 8. a 9. ročníků