Svobodná škola Chotěboř www

Svobodná škola Chotěboř je inovativní škola, která v údolí řeky Doubravy již 5 let poskytuje základní vzdělání s waldorfskými prvky. Děti neznají známkování, většinu dne tráví venku, učí se v epochách, všemi smysly a v souvislostech. Respektuje se zde individuální přístup a vlastní tempo, škola podporuje vnitřní motivaci dětí, kritické myšlení a měkké dovednosti.

Pro zázemí školy se postupně přestavuje bývalá stodola, nyní zbývá poslední třetina. Do budoucna je plán vybudovat repliku Horního mlýna a budovu školy, kde by bylo veškeré potřebné zázemí.

Příspěvek byl poskytnut na rekonstrukci objektu školy v Chotěboři v Horním mlýně.

Příspěvky
  • 20.05.2021: 200000 CZK
    Příspěvek na rekonstrukci objektu školy
  • 06.06.2022: 200000 CZK
    Příspěvek na pořízení materiálu / stavebních prací pro dokončení vytápění objektu školy