Svobodná meruňka www

Svobodná meruňka je lesní klub ve Vranovicích. Lesní klub se zaměřuje na vytvoření prostoru pro harmonický rozvoj dětí a život v souladu s přírodou. Organizuje činnosti zaměřené na smysluplné trávení volného času dětí, rodičů a prarodičů, prohloubení mezilidských a rodinných vazeb, podporu mezigeneračních vztahů a sounáležitosti. Díky tomu podporuje proces návratu rodičů do zaměstnání. Zázemí a vybavení lesního klubu hraje důležitou roli. Jenom v bezpečeném a připraveném prostředí se mohou děti příznivě rozvíjet a lesní klub jim v tom je partnerem.

Příspěvky
  • 07.09.2023: 50000 CZK
    Příspěvek na nákup vybavení pro lesní klub