Lesní klub Felbiánek www

Spolek Felbiánek provozuje od roku 2018 Lesní klub Felbiánek a od roku 2022 Lesní školu Felbiánek v Brdech. K dalším aktivitám spolku patří vzdělávání a osvěta v oblasti životního prostředí ve formě kurzů pro pedagogické pracovníky mateřských škol. Lesní klub vychází z konceptu lesních mateřských škol, výuka dětí probíhá převážně venku. Lesní škola navazuje na Lesní klub a funguje na bázi domškoláctví.

Příspěvky
  • 08.06.2023: 150000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s provozem lesního klubu