Dvůr Sofie www

Via Michaelica Kristi o.p.s. nedaleko hradu Karlštejn postupně obnovuje statek s názvem Dvůr Sofie, který slouží jako zázemí pro setkávání a vzdělávání nejen dětí a mládeže. Na přilehlých pozemcích se příjemce stará o staré ovocné sady, zkulturňuje louky a pastviny, pěstuje zeleninu a chová včely a ovce. Dvůr Sofie je místem, kde spolu*pracují, žijí a radují se lidé a příroda. Místem, kde se hmotné protkává s duchovním. Kde děti, dospívající a dospělí každý den poznávají sebe a svět a utvářejí jej šťastnějším, živějším a krásnějším.

Probíhá zde vzdělávání v reálném prostředí, ve skutečných vztazích a činnostech, kde děti spolupracují denně s dospělými na smysluplných činnostech potřebných pro běžný život, kde se hra proměňuje v práci, kde dítě může prohlubovat svůj vztah s Přírodou a Kosmem a kde je dítě každodenně opravdovým tvůrcem světa.

Poznávání čehokoliv se děje přímo skutečností samou, osobním zážitek a prožitkem. Učedník není o věcech nikým poučován a vyučován. Spíše činnost sama je mu učitelem, na ní rozvíjí své schopnosti k přímému osobnímu poznávání světa. Kromě poznávací, kognitivní složky se silně rozvíjí také vůle dítěte. Denně totiž musí živě řešit spoustu praktických i sociálních situací, které vyvstanou z událostí daného dne. Je denně konfrontováno s počasím, přírodou, materiálem, dalšími členy společenství a hlavně samo se sebou.

Dvůr Sofie je místem plným života, kde se vedle lidí pečuje i o krajinu, rostliny a zvířata. Namísto instituce je společenstvím lidí s přímými mezilidskými vztahy, jehož jsou děti součástí.

Příspěvky
  • 16.03.2023: 2500000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s vybudováním zázemí