Spolek Kosí hnízdo www

Spolek Kosí hnízdo se věnuje volnočasovému a mimoškolnímu vzdělávání dětí. Příjemce aplikujepřevážně Montesori principy, lesní pedagogiku a v prožívání koloběhu roku se inspirujeme u Waldorfské pedagogiky. Nabízí celodenní péči pro děti předškolního věku 3 - 6 let, zaměřenou na přirozený a zdravý rozvoj. V rámci předškolní výchovy a vzdělávání je cílem formovat zdravé, sebevědomé děti, které umí vycházet s ostatními ve skupině, znají své možnosti i hranice.

Kosí letka je komunitní škola ve Slivenci, která navazuje na působení lesní mateřské školy Kosí hnízdo. Organizací ve věkově smíšených skupinách o menším počtu dětí vytváří bezpečné prostředí pro rozvoj měkkých dovedností potřebných pro skutečný život, jako je schopnost spolupráce, tolerance, vyjednávání a dosažení cíle společnými silami. Děti mají každý den část výuky ve venkovním prostředí, kde procvičují a upevňují nově nabyté znalosti společně s pohybem na čerstvém vzduchu. Školní rok vymezují zásadní okamžiky jako jsou slavnosti a výjezdní akce.

Příspěvky
  • 12.06.2023: 200000 CZK
    Příspěvek na vybavení zázemí komunitní školy
  • 20.03.2024: 150000 CZK
    Příspěvek na vybavení zázemí komunitní školy a komunitního obchodu