Radostná rodina - Klíček k radosti www

Radostná rodina z.s. provozuje dětskou skupinku Klíček k radosti, která pro děti z Velkých Pavlovic a okolních obcí připravuje prostředí podporující jejich svobodný, radostný a individuální vývoj. Od září 2023 plánují provozovat lesní klub.

Příspěvky
  • 17.07.2023: 150000 CZK
    Příspěvek na nákup kontajneru či maringotky pro potřeby lesního Klubu a náklady s tím spojené