Skřítkova školka www

Skřítkova školka dlouhodobě poskytuje vzdělávání předškolním dětem převéžně ve venkovním prostředí. Děti mají možnost přirozenou formou poznávat cykly ročních období a reagovat na jejich změny. Ke školce se v současné době přidružuje farma, která je ve fázi budování a nachází se v besprostřední blízkostizahrady školky. Dětisi pěstují vlastnízeleninu, ze které vaří nebo pečou ve vlastní slaměnné peci. Školka pořádá akce pro veřejnost, přednášky, kroužky a příměstské letní tábory.

Příspěvky
  • 17.07.2023: 150000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s nákupem vybavení