Lesní klub Tasmánek www

Lesní klub Tasmánek se v pohůří Orlických hor snaží vybudovat lesní klub pro předškolní děti, jako alternativu k běžnému předškolnímu vzdělávání v ČR. Vybudováním zázemí lesního klubu bude dále sloužit jako místo pro různé volnočasové aktivity, tábory, kroužky a akce pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost v rámci podpory zodpovědného přístupu k rodičovství a výchově dětí, životního stylu, směřujícího k aktivnímu a tvořivému způsobu života, k úctě k přírodě i kulturní krajině.

Příspěvek byl poskytnut na vzajištění zázemí pro environmentální výchovu dětí v rámci aktivit lesního klubu Tasmánek v podhůří Orlických hor.

Příspěvky
  • 22 Feb 2022 250000 CZK Příspěvek na zajištění zázemí pro environmentální výchovu dětí