Lesní klub Tasmánek www

Lesní klub Tasmánek se v pohůří Orlických hor snaží vybudovat lesní klub pro předškolní děti, jako alternativu k běžnému předškolnímu vzdělávání v ČR. Vybudováním zázemí lesního klubu bude dále sloužit jako místo pro různé volnočasové aktivity, tábory, kroužky a akce pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost v rámci podpory zodpovědného přístupu k rodičovství a výchově dětí, životního stylu, směřujícího k aktivnímu a tvořivému způsobu života, k úctě k přírodě i kulturní krajině.

Příspěvky
 • 22.02.2022: 250000 CZK
  Příspěvek na zajištění zázemí pro environmentální výchovu dětí
 • 19.10.2022: 50000 CZK
  Příspěvek na výstavbu komínu a náklady s tím spojené
 • 20.07.2023: 60000 CZK
  Příspěvek na náklady spojené s novým opláštěním jurty a nákupem vybavení
 • 11.03.2024: 60000 CZK
  Příspěvek na provozní náklady