Sova Žlutice www

SOVa je volné sdružení přátel, působící v okolí malebného západočeského městečka Žlutice, kteří občas rádi udělají NĚCO pro společnou věc. To NĚCO zahrnuje třeba opravy křížků a soch podél cest, vytvoření naučných stezek, rekonstrukci kapliček a mnoho jiného. Žlutické okolí díky mnohaletému působení členů sdružení opravdu prokouklo. Křížky mnohdy poškozené, ale i úplně vyvrácené dostaly nový lesk a procházka po okolní krajině tím získává nový rozměr.

Je inspirativní vidět, jak se lidé pěkně starají o okolí ve kterém žijí. Mnoho z nás by nad poničenými památkami prostě jen mávlo rukou s tím, že to přeci někdo opraví. Od toho tu máme veřejnou správu, památkáře, atd. Ale ve Žluticích se rozhodli vzít věci do svých rukou lidé, kteří tam žijí. Za zprvu nenápadnou iniciativou je nyní vidět pořádný kus práce. Spolek má na seznamu desítky míst, o které se lidé starají a udržují je. Komunikuje s vlastníky pozemků, kde památky stojí, s místními úřady, pořádá přednášky a ukázky pro veřejnost, vydal i několik pěkných publikací ale hlavně se mu podařilo vzbudit zájem o své okolí v lidech, kteří na Žluticku žijí.

Příspěvek z NF byl poskytnut na rekonstrukci márnice ve Skocích a další opravy dle uvážení spolku.

Příspěvky
  • 27.07.2018: 160000 CZK
    Příspěvek na rekonstrukci márnice ve Skocích
  • 18.05.2020: 120000 CZK
    Příspěvek na rekonstrukci kaple a křížků