Muzeum nostalgie www

polek poválečné historie je společenství nadšenců, kteří se snaží vdechnout život výrobkům přibližně z let 1945–2000. Cílem však není ze starých věcí udělat nové, nýbrž zachovat staré věci pro budoucí generace v provozuschopném stavu. Naopak patina a oprýskané svědectví „zubu“ času je žádoucí. Za tímto účelem bylo založeno Muzeum Nostalgie Terezín, kde členové spolku na ploše více jak 1200 metrů čtverečních prezentují emoce spojené s předměty vystavenými v tematických expozicích. Zástupci všech generací, procházející tímto muzeem, jsou konfrontováni s emocemi, které jednotlivé předměty vyzařují. Většinou jsou to emoce kladné, příjemné, nostalgické. Emoce vracející návštěvníky do doby bezstarostného mládí. Do doby, kdy u starého zašlého stolu seděla babička, pila meltu, do které si máčela kousky chleba a vyprávěla o svém dětství, které nám dnes připadá jako pradávná minulost. Cílem je ukazovat šikovnost předchozích generací, geniálnost jednoduchých konstrukcí a skrze vzpomínky propojovat generace. Spolek se tak svojí činností snaží přispět k mezigeneračnímu dialogu, který snižuje napětí v občanské společnosti.

Příspěvky
  • 17.05.2021: 60000 CZK
    Příspěvek na provoz muzea