Zachraň jídlo www

Zachraň jídlo je nezisková organizace, která se od roku 2013 věnuje problému plýtvání potravinami hlavně v Praze a Středočeském kraji. Plýtvání jídlem a potažmo přírodními zdroji obecně je jeden z méně viditelných problémů naší doby. Ale jeho uvědomnění si nás může jako společnost posunout k harmoničtější existenci s naším okolím. Málokdo z nás v supermarketu plném svěže vypadající zeleniny a ovoce přemýšlí, co se za tímto vrcholkem ledovce skrývá. Kolik potravin zůstane na poli, protože se nevyplatí je sklidit, kolik potravin se do supermarketů vůbec nedostane, protože neprojdou estetickými normami, kolik potravin se posléze vyhodí i když jsou stále dobře použitelné, kolik nás v nepřímých důsledcích stojí “ždímaní země” za většími výnosy, apod.

Zachraň jídlo se těmito otázkami zabývá. A nejen na papíře, ale hlavně v praxi. Na poli, kde sbírají zeleninu, která vyrostla, ale není o ni zájem. V komunikaci a kooperaci s potravinovými bankami, kam často výnosy z paběrkování míří. Na happeningových akcích, kde vaří výborná jídla z “vyřazených potravin”. Na Facebooku, kde vedou kampaně v osvětě o tom, jak je produkce potravin náročná a proč bychom s nimi měli nakládat zodpovědně.

Příspěvky
 • 18.12.2017: 200000 CZK
  Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
 • 24.01.2019: 160000 CZK
  Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
 • 22.01.2020: 250000 CZK
  Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
 • 10.02.2021: 200000 CZK
  Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit
 • 05.05.2022: 300000 CZK
  Příspěvek na podporu projektů zabývajících se osvětou veřejnosti za účelem snížení plýtvání potravin a rozvoj projektu Oběd v nouzi
 • 19.01.2023: 300000 CZK
  Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit - organizace osvětových akcí pro veřejnost, pravidelné informování veřejnosti o dění v oblasti plýtvání potravinami, síťování (propojování subjektů), a jiné
 • 20.03.2024: 200000 CZK
  Příspěvek na provoz a rozšíření aktivit - organizace osvětových akcí pro veřejnost, pravidelné informování veřejnosti o dění v oblasti plýtvání potravinami, síťování (propojování subjektů), a jiné