Škola Mozaika www

Škola Mozaika od roku 1993 poskytuje v nestátním školském zařízení základní vzdělání pro děti od 6 - 15 let v Rychnově nad Kněžnou.

Příspěvky
  • 16.03.2023: 300000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s provozem školy a nákupem vybavení